Scholing en ontwikkeling

Fokus vindt het belangrijk dat ADL-assistenten op een deskundige manier assistentie verlenen, waarbij de regie bij de cliënt blijft. Het werken als ADL-assistent vraagt daarom om specifieke kennis, houding en vaardigheden. Daarom bieden wij een verplichte interne opleiding aan tot ADL-assistent, verdeeld in een basis- en vervolgopleiding. Voordat je op het project start, volg je eerst de introductiedag.

 

Introductiedagen

De eerste dag van jouw dienstverband is de zogenoemde introductiedag. Deze dag volg je samen met nieuwe ADL-assistenten van verschillende Fokusprojecten online. Het doel hiervan is om je meer informatie te geven over Fokus als organisatie. Daarnaast volg je een aantal workshops, zodat je alvast meer weet over het werken met de computer, het omgaan met de tillift en het geven van persoonlijke verzorging aan cliënten.

 

Basisopleiding ADL-assistent

Vanaf de 3e maand van jouw dienstverband start je met de basisopleiding tot ADL-assistent. De basisopleiding bestaat uit twee dagen. Deze twee lesdagen zijn voor alle nieuwe ADL-assistenten, óók als je tijdelijk in dienst bent. De lesdagen bestaan uit een lesdag Persoonlijke verzorging en een lesdag Veilig en fysiek gezond werken (transfer).

 

Vervolgopleiding ADL-assistent

Alle ADL-assistenten met een scholingscontract krijgen de vervolgopleiding, die bestaat uit zes lesdagen. De vervolgopleiding volg je in een vaste groep met een eigen docent. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: werken vanuit de regie van de client, samenwerken & feedback en omgaan met lastig & agressief gedrag. Daarnaast doorloop je een aantal e-learning modules en maak je enkele opdrachten en toetsen.

 

Certificaat opleiding ADL-assistent

Als je de opleiding tot ADL-assistent positief afrond krijg je een certificaat, dat alleen geldig is binnen Fokus. Je ontvangt een certificaat van de opleiding ADL-assistent als je:

alle lesdagen hebt gevolgd en de opdrachten in een eindgesprek zijn goedgekeurd;

op het project de transfertoets goed gemaakt hebt;

een goede praktijkbeoordeling hebt ontvangen van de manager ADL-assistentie.

 

Trainingen

Fokus werkt met zelforganiserende ADL-teams, dat wil zeggen dat de dagelijkse gang van zaken door het team zelf wordt geregeld. Zo hebben veel ADL-assistenten, naast hun ADL-werkzaamheden, een teamtaak (bijvoorbeeld mentor, transferwerkgroep of cliëntcontactpersoon). Voor sommige van deze teamtaken is het verplicht om een training te volgen. Andere trainingen kun je volgen om je kennis te verbreden.

 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): helpende zorg en welzijn en verzorgende-IG

Om ADL-assistenten extra ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden te bieden, worden er door Fokus deopleidingen Helpende zorg en welzijn en Verzorgende-IG aangeboden. Je kunt je hiervoor aanmelden op het moment dat je een vast dienstverband hebt bij Fokus.