Scholing en ontwikkeling

Fokus vindt het belangrijk dat ADL-assistenten op een deskundige manier assistentie verlenen, waarbij de regie bij de cliënt blijft. Het werken als ADL-assistent vraagt daarom om specifieke kennis, houding en vaardigheden. Daarom bieden wij een verplichte interne opleiding aan tot ADL-assistent.

 

Voor iedereen een interne opleiding

Iedereen die als ADL-assistent bij Fokus begint start met de interne opleiding. Het Fokus-deel van deze opleiding bestaat uit:

- 2x 2 basisdagen bij het begin van het arbeidscontract

- 2 verdiepingsdagen

- Een toets over veilig en gezond werken

- EVA bevoegd- en bekwaamheden

- Na 4-5 maanden een gesprek met 360 graden feedback

- Na 10 maanden een eindgesprek, met het inleveren van een portfolio.

 

De eerste 2x 2 dagen bestaan uit missie/visie, kwaliteit, wat zijn de teamtaken binnen een project en hoe ga je om met collega's en cliënten. Ook richt de opleiding zich op communicatie. Wat is nou een professionele beroepshouding en hoe communiceer je als ADL-assistent? Ook de verschillende ICT-processen binnen Fokus komen aan bod. Belangrijk onderdeel van de opleiding is uiteraard de eigen regie van cliënten en het werken op afroep en aanwijzing. Ook komen hygiënerichtlijnen aan bod en wordt geoefend met wassen, tanden poetsen en aan- en uitkleden. Op een EVA/TWG-dag krijg je uitleg over EVA-handelingen en het aanleren daarvan. EVA staat voor eenvoudige verpleegtechnische assistentie. Daarna ga je samen met een TWG-coach oefenen met tiltechnieken en tilliften. Later volgen twee terugkomdagen. Hierin worden bepaalde onderwerpen verder uitgediept.

 

Mbo-certificaat

Na vijf tot zes maanden kan de ADL-assistent werken aan het behalen van het Mbo-certificaat 'Individuele basiszorg verlenen'. Dit deel bestaat uit:

- 5 online lesdagen van drie uur per les

2 praktijkexamens: een opdracht op het project en een online gesprek.

 

Tijdens deze online lessen volgt onder andere verdieping in bepaalde ziektebeelden, hygiëne, hulpmiddelen en wat te doen bij verslikken.

 

Certificaat opleiding ADL-assistent

Als je het Fokus-deel van de opleiding tot ADL-assistent positief afrond krijg je een certificaat, dat alleen geldig is binnen Fokus. Je ontvangt een certificaat van de opleiding ADL-assistent. Daarnaast kun je dus het landelijk erkende Mbo-certificaat 'Individuele basiszorg verlenen' behalen.

 

Trainingen

Fokus werkt met zelforganiserende ADL-teams, dat wil zeggen dat de dagelijkse gang van zaken deels door het team zelf wordt geregeld. Zo hebben veel ADL-assistenten, naast hun ADL-werkzaamheden, een teamtaak (bijvoorbeeld mentor, transferwerkgroep of cliëntcontactpersoon). Voor sommige van deze teamtaken is het verplicht om een training te volgen. Andere trainingen kun je volgen om je kennis te verbreden.

 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): helpende zorg en welzijn

Om ADL-assistenten extra ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden te bieden, wordt er door Fokus de opleiding Helpende zorg en welzijn aangeboden. Je kunt je hiervoor aanmelden op het moment dat je een vast dienstverband hebt bij Fokus.