Header

Kantoorfuncties

De 99 Fokusprojecten zijn verdeeld in negentien werkgebieden. Elk werkgebied staat onder leiding van een manager ADL-assistentie. Deze is op afstand leidinggevende van de ADL-assistenten. De ADL-teams regelen de dagelijkse gang van zaken zelf als zelforganiserende teams.

Ter ondersteuning van de Fokusprojecten is er een expertiseteam, een Fokusacademie, een bedrijfsbureau, een concerncontroller, een afdeling Personeel en Organisatie en een medewerker kwaliteit actief.

 

Op het hoofdkantoor in Groningen werkt met name ondersteunend personeel, op het gebied van onder andere personeels- en salarisadministratie, cliëntenadministratie, financiële administratie, ICT en Communicatie. Naast deze functies zijn er secretariële functies.
 

In het regiokantoor te Utrecht werken vooral medewerkers van de Fokusacademie en het expertiseteam, naast medewerkers op gebied van Personeel en Organisatie, collectieve voorzieningen en kwaliteit.

Geïnteresseerd om aan de slag te gaan? Klik dan hier om te kijken of er een vacature is.