Header

Fokus als werkgever

Bij Fokus werken circa 2400 mensen. De meeste medewerkers zijn als ADL-assistent actief in één van de bijna honderd Fokusprojecten. Anderen werken op of vanuit het hoofdkantoor in Groningen of het regiokantoor in Utrecht. Fokus is een grote organisatie, maar in de Fokusprojecten en op de kantoren heerst een informele sfeer. We spreken elkaar aan met 'je' en 'jij'. Onze samenwerking met de cliënten en onderling kenmerkt zich door professionaliteit, wederzijds respect, afstemming en overleg.

 

Werken in een Fokusproject

De Fokusprojecten zijn verspreid over heel Nederland te vinden. Een Fokusproject bestaat uit 12-24 volledig aangepaste woningen en een op loopafstand gelegen hulppost, de ADL-eenheid. Binnen een Fokusproject werk je in een team van 15-30 ADL-assistenten. De teams zijn zelforganiserend, met een leidinggevende op afstand. Deze leidinggevende, de manager ADL-assistentie, geeft leiding aan 5 of 6 Fokusprojecten.