Programma 'De regie in eigen hand!'

 

Inspirerende sprekers zullen het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten. Bovendien is er volop gelegenheid mee te praten en te discussiëren.

 

Het volledige programma is als volgt:

12.00 – 13.00 uur

Netwerklunch

 

13.00 – 13.05 uur

Opening door dagvoorzitter Eveline Brandt

 

13.05 – 13.20 uur

‘Eigen regie en het overheidsbeleid’, door Okko Jongsma, voorzitter raad van bestuur van Fokus

 

13.20 – 13.25 uur

Videoboodschap Phillipe Pozzo di Borgo, ‘de man achter’ de film Intouchables

 

13.25 – 14.00 uur

'Welcome to the machine... (Mogen mensen met beperkingen zelf hun leven leiden?)' 

 

Een reflectief ervaringsverhaal over de waarde, uitdagingen en bedreigingen van eigen regie van mensen met beperkingen. Door Jacqueline Kool, zelfstandig adviseur en publicist op het terrein van beeldvorming en participatie van mensen met een beperking. Kennismanager van Disability Nederland

 

14.00 – 14.45 uur

Drie interactieve powersessies met achtereenvolgens:

-Lucie Claessen, programmadirecteur gehandicaptenzorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

-drs. Lineke Verkooijen, lector klantperspectief in ondersteuning en zorg bij Hogeschool Windesheim Flevoland

-Tom de Haas, consultant/adviseur publiek domein en auteur van diverse publicaties op gebied van marktgericht werken in de zorg, eigen regie en klantmanagement in zorg en dienstverlening

 

14.45 – 15.15 uur

Pauze

 

15.15 – 15.30 uur

Vervolg powersessies, met:

- Lenie Scholten, wethouder namens GroenLinks in Eindhoven, met als portefeuille jeugd, zorg en welzijn

 

15.30 – 16.45 uur

Rondetafel discussie onder leiding van Eveline Brandts met aan tafel Jacqueline Kool, Otwin van Dijk, Lucie Claessen, Lineke Verkooijen, Tom de Haas, Lenie Scholten en cliënt en ervaringsdeskundige Marieke van Gastel

 

16.45 – 18.00 uur

Netwerkborrel en afsluiting