Voorwaarden indicatie

< vorige pagina

 

Fokuswoningen worden alleen verhuurd aan personen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

- u hebt een (zware) lichamelijke handicap of een somatische aandoening/beperking;
- u bent aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
-

u bent aangewezen op ten minste vijf uur oproepbare ADL-assistentie per week;

- u bent voldoende sociaal zelfredzaam om zelfstandig te wonen en om zelfstandig zorg op te roepen.

Als u begeleiding nodig hebt bij het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, wordt u geacht onvoldoende sociaal zelfredzaam te zijn om voor een ADL-clusterwoning in aanmerking te komen (Bron: de CIZ-indicatiewijzer 5.0 januari 2012).

 

Woont u tijdelijk in een revalidatiecentrum of verpleeghuis? Dan is dit geen belemmering om zich bij Fokus aan te melden, mits u voldoet aan de voorwaarden.